Талодерма

taloderma

Фармацевтични лаборатории ТАЛОДЕРМА са основани през 1991 г. в гр. Варна
от проф. д-р Златко Пенев, д.м.н., международно признат български лекар и учен и съпругата му маг. фарм. Гергана Пенева, специалист по фармакогнозия, технология на лекарствата и аналитична химия.

В последствие към фирмата се присъединяват синовете им - д-р Юлиян Пенев и д-р Станицвет Пенев. 
Понастоящем в ТАЛОДЕРМА работят 50 висококвалифицирани и вътрешно мотивирани сътрудници - лекари, фармацевти, химици, биолози, икономисти.
На застроена площ 1500 кв.м. са организирани сектори за иноваци, производство и качествен контрол с лаборатории по аналитична химия, фармакогнозия и микробиология.
Производствената листа на ТАЛОДЕРМА включва над 60 галенови лекарствeни продукта, над 80 дермато-козметични продукта, над 120 растителни продукта,  и др.
Производството и управлението на качеството се осъществяват съобразно международните норми за Добра производствена практика (GMP), съгласно лиценз № I-41/2000 от Изпълнителната агенция по лекарствата на РБългария.
Стремежът към подобряване и развитие качеството на живот на най-широк кръг потребители е в основата на безпрецедентното съотношение между натурален състав, здравословни ефекти, фармацевтично качество и социално балансирана цена на продуктите на ТАЛОДЕРМА.